Wat is een septische tank?

Wat is een septische tank

Inhoudsopgave artikel

In deze eerste sectie zullen we in detail bespreken wat een septische tank is en hoe het functioneert. Een septische tank is een ondergronds systeem dat wordt gebruikt voor het behandelen van afvalwater afkomstig van huishoudens, bedrijven of andere gebouwen. Het is een essentieel onderdeel van een septic systeem, dat wordt gebruikt op plaatsen waar geen aansluiting op het gemeentelijke rioleringssysteem mogelijk is.

Een septische tank werkt op basis van natuurlijke processen om het afvalwater te behandelen voordat het weer in de bodem wordt afgevoerd. Het systeem bestaat uit een grote tank, meestal gemaakt van beton of kunststof, en is ontworpen om de afbraak van organisch materiaal mogelijk te maken.

Door de juiste werking van een septische tank kan het afvalwater worden afgebroken en gescheiden in verschillende lagen. De vaste deeltjes zakken naar de bodem van de tank en vormen de sliblaag, terwijl het vloeibare gedeelte naar boven drijft en de drijflaag vormt. Tussen deze twee lagen bevindt zich het effluent, het gereinigde water dat uiteindelijk naar het drainagesysteem wordt afgevoerd.

Het hebben van een septische tank biedt verschillende voordelen. Het is een kosteneffectieve oplossing voor gebieden zonder rioleringssysteem en het helpt bij het verminderen van de belasting van het milieu door het afvalwater lokaal te behandelen. Bovendien vereist een septische tank niet veel onderhoud, maar regelmatige inspecties en periodieke reiniging zijn essentieel om ervoor te zorgen dat het systeem goed blijft functioneren.

In de volgende sectie zullen we dieper ingaan op de werking van een septische tank en hoe het afvalwater wordt afgebroken en gescheiden. Lees verder om meer te weten te komen over dit belangrijke onderdeel van een septic systeem.

Werking van een septische tank

In deze sectie zullen we dieper ingaan op de werking van een septische tank. Een septische tank is een opslagtank die gebruikt wordt voor het behandelen van afvalwater dat afkomstig is van huishoudens en andere gebouwen zonder aansluiting op de riolering.

Wanneer afvalwater de septische tank binnenkomt, begint het proces van afbraak en scheiding. De werking van een septische tank is gebaseerd op natuurlijke bacteriën die aanwezig zijn in het afvalwater. Deze bacteriën breken de organische stoffen af tot kleine deeltjes en zetten ze om in slib en gassen.

De septische tank bestaat uit verschillende compartimenten, meestal twee of drie. Het eerste compartiment is verantwoordelijk voor het scheiden van de vaste en vloeibare componenten in het afvalwater. Het solide materiaal zinkt naar de bodem en vormt een laag slib, terwijl de vloeistof naar het volgende compartiment stroomt.

In het tweede compartiment vindt verdere afbraak en behandeling plaats. Bacteriën zorgen ervoor dat het slib wordt afgebroken en omgezet in vloeibare stoffen en gassen, die vervolgens verder in de tank worden afgevoerd. Het gezuiverde water kan dan via een uitgang naar het rioolsysteem worden afgevoerd of op een andere manier worden gebruikt, bijvoorbeeld voor irrigatiedoeleinden.

De werking van een septische tank is essentieel voor het behoud van een gezonde en veilige leefomgeving. Regelmatig onderhoud en het legen van de septische tank zijn belangrijk om verstoppingen en geuroverlast te voorkomen.

Belangrijke processen in de werking van een septische tank:

 1. Afbraak van organische stoffen: De bacteriën in de septische tank breken organische stoffen af tot kleinere deeltjes.
 2. Scheiding van vaste en vloeibare componenten: De tank scheidt het afvalwater in vaste en vloeibare componenten, waarbij het slib naar de bodem zinkt.
 3. Afbraak van slib: Het slib wordt afgebroken door bacteriën, zodat het verder kan worden behandeld.
 4. Afvoer van behandelde vloeistoffen en gassen: Het gezuiverde water en de gassen worden afgevoerd uit de septische tank.

Door te begrijpen hoe een septische tank werkt, kun je ervoor zorgen dat deze efficiënt blijft functioneren en verstoringen voorkomen worden.

Onderhoud van een septische tank

Het onderhoud van een septische tank is essentieel om ervoor te zorgen dat de tank efficiënt blijft werken en verstoppingen voorkomen worden. In deze sectie zullen we de belangrijkste aspecten van het onderhoud van een septische tank bespreken, inclusief hoe vaak een septische tank moet worden geleegd en enkele tips om de tank in optimale staat te houden.

Hoe vaak moet een septische tank worden geleegd?

Het legen van een septische tank hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte van de tank en het aantal mensen dat gebruikmaakt van het systeem. Over het algemeen wordt aanbevolen om een septische tank eens in de 3 tot 5 jaar te laten legen. Als de tank te vol raakt, kan dit leiden tot verstoppingen en zelfs schade aan het systeem. Het regelmatig laten legen van de tank is daarom van groot belang.

Tips voor het onderhoud van een septische tank

 1. Zorg voor een regelmatige controle en inspectie van de septische tank. Laat een professional de tank nakijken op mogelijke problemen en slijtage.
 2. Vermijd het lozen van schadelijke stoffen zoals chemicaliën, vetten en oliën in het afvoersysteem. Deze stoffen kunnen de bacteriën in de septische tank doden, waardoor het afvalwater niet goed wordt afgebroken.
 3. Gebruik geen overmatige hoeveelheid water. Waterbesparing kan helpen om de belasting van de septische tank te verminderen.
 4. Vermijd het doorspoelen van niet-afbreekbaar materiaal, zoals maandverband, tampons, luiers en schoonmaakdoekjes. Deze kunnen verstoppingen veroorzaken.

Een goed onderhoud van de septische tank is cruciaal om verstoppingen en andere problemen te voorkomen. Door regelmatig onderhoud uit te voeren en de tank op de juiste manier te gebruiken, kun je ervoor zorgen dat de septische tank optimaal blijft functioneren en problemen worden voorkomen.

Septische tank onderhoud

“Een goed onderhoud van de septische tank is cruciaal om verstoppingen en andere problemen te voorkomen.”

Installatie van een septische tank

Een septische tank installeren kan een complex proces zijn dat de nodige planning en voorbereiding vereist. In deze sectie zullen we de stappen en richtlijnen bespreken voor een succesvolle installatie van een septische tank.

Stap 1: Voorbereiding en vergunningen

Voordat je begint met de installatie, is het belangrijk om alle benodigde vergunningen en toestemmingen te verkrijgen. Controleer de lokale bouwvoorschriften en neem contact op met de juiste autoriteiten om ervoor te zorgen dat je aan alle vereisten voldoet.

Stap 2: Bepaal de juiste locatie

De locatie van de septische tank is van cruciaal belang voor een goede werking. Kies een plek die voldoet aan de wettelijke vereisten en waar de tank gemakkelijk toegankelijk is voor onderhoud en legen. Houd ook rekening met de afstand tot het huis en andere structuurelementen.

Stap 3: Graaf de put

Nadat je de locatie hebt bepaald, is het tijd om de put te graven waarin de septische tank zal worden geplaatst. Zorg ervoor dat de put groot genoeg is om de tank te accommoderen en dat de bodem goed is aangedrukt voor stabiliteit.

Stap 4: Plaats de septische tank

Plaats de septische tank voorzichtig in de put en zorg ervoor dat deze correct is georiënteerd volgens de instructies van de fabrikant. Zorg ervoor dat de tank waterpas staat voordat je verder gaat met de installatie.

Stap 5: Sluit de in- en uitlaat aan

Sluit de in- en uitlaten van de septische tank aan op de rioleringssystemen van het huis. Zorg ervoor dat de verbindingen goed zijn afgedicht om lekkage te voorkomen.

Stap 6: Controleer de installatie

Voer een grondige controle uit om ervoor te zorgen dat de septische tank correct is geïnstalleerd en goed functioneert. Controleer op eventuele lekkages, verstoppingen of andere problemen die de werking kunnen belemmeren.

Kosten van de installatie

De kosten van de installatie van een septische tank kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de grootte van de tank, de complexiteit van de installatie en de regionale tarieven. Het is raadzaam om offertes aan te vragen bij verschillende professionals om de beste prijs-kwaliteitverhouding te vinden.

Met deze stappen en richtlijnen kun je een septische tank succesvol installeren. Het is echter altijd raadzaam om een professional in te schakelen om ervoor te zorgen dat de installatie correct wordt uitgevoerd en aan alle vereisten voldoet.

Voordelen van een septische tank

Een septische tank biedt verschillende voordelen voor zowel het milieu als de eigenaar van het pand. Laten we eens kijken naar de voordelen van het hebben van een septische tank en waarom het een verstandige keuze kan zijn.

Milieuvriendelijk

Een van de belangrijkste voordelen van een septische tank is de milieu-impact. Septische tanks zijn ontworpen om afvalwater op een natuurlijke manier te behandelen, zonder gebruik te maken van chemische stoffen. Het afvalwater wordt afgebroken door bacteriën en andere micro-organismen die van nature voorkomen in de tank. Hierdoor wordt het water gezuiverd voordat het terugkeert naar het grondwater of de bodem. Dit helpt bij het behoud van de waterkwaliteit en vermindert de belasting van de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Voordelen van een septische tank

Financiële voordelen

Het hebben van een septische tank kan ook financiële voordelen opleveren. In veel gevallen is het gebruik van een septische tank goedkoper dan aansluiten op het openbare rioleringsnetwerk. Er zijn geen maandelijkse kosten verbonden aan het gebruik van een septische tank en de onderhoudskosten zijn over het algemeen lager dan die van een traditioneel rioleringssysteem. Bovendien kan het hebben van een septische tank de waarde van het pand verhogen, wat gunstig kan zijn als u ooit besluit uw woning te verkopen.

“Een septische tank biedt niet alleen milieuvriendelijkheid, maar ook kostenbesparingen en waardevermeerdering van uw pand.”

Minder afhankelijkheid van openbare infrastructuur

Met een septische tank bent u minder afhankelijk van de openbare infrastructuur. U heeft geen last van verstoppingen of andere problemen die zich kunnen voordoen in het rioleringssysteem. Dit betekent dat u zelf controle heeft over het onderhoud en de werking van uw septische tank. U kunt ervoor zorgen dat uw tank regelmatig wordt geleegd en in goede staat wordt gehouden, waardoor u problemen kunt voorkomen en een betrouwbare werking kunt garanderen.

 • Septische tanks zijn milieuvriendelijk en behandelen afvalwater op een natuurlijke manier
 • Het hebben van een septische tank kan financiële besparingen opleveren
 • U heeft controle over het onderhoud en de werking van uw septische tank

Al met al biedt het hebben van een septische tank verschillende voordelen. Het is een duurzame en kosteneffectieve oplossing voor de behandeling van afvalwater, terwijl het ook de waarde van uw pand kan verhogen. Overweeg dus zeker de voordelen van een septische tank bij het maken van uw keuze voor het beheer van afvalwater.

Regelgeving omtrent septische tanks in België

Als je een septische tank hebt of overweegt er een te installeren, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regelgeving die van toepassing is in België. Elk gewest heeft specifieke regels en voorschriften met betrekking tot septische tanks, inclusief Vlaanderen en Wallonië.

Septische tanks zijn onderworpen aan verschillende regels om ervoor te zorgen dat ze veilig en milieuvriendelijk zijn. Het is essentieel om aan deze regels te voldoen om mogelijke problemen te voorkomen en de kwaliteit van het afvalwater te waarborgen.

In Vlaanderen, bijvoorbeeld, is het verplicht om een vergunning aan te vragen voor de installatie van een septische tank. Bovendien moeten septische tanks aan bepaalde normen voldoen met betrekking tot afmetingen, materialen en technische vereisten. Het is belangrijk om de specifieke richtlijnen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) te raadplegen voordat je een septische tank installeert.

In Wallonië zijn de regels ook streng als het gaat om septische tanks. Er zijn voorschriften met betrekking tot de locatie, dimensionering en installatieprocedure. Het is raadzaam om contact op te nemen met de Service Public de Wallonie (SPW) voor gedetailleerde informatie over de regelgeving met betrekking tot septische tanks in Wallonië.

Houd rekening met de volgende zaken wanneer je een septische tank installeert:

 1. Zorg ervoor dat je een vergunning aanvraagt volgens de geldende regelgeving in jouw gewest.
 2. Laat de installatie uitvoeren door een erkende professional met ervaring in het plaatsen van septische tanks.
 3. Voldoe aan de dimensionerings- en technische vereisten die zijn vastgesteld door de bevoegde autoriteiten.
 4. Onderhoud jouw septische tank regelmatig volgens de voorgeschreven richtlijnen om een optimale werking te garanderen.

Door op de hoogte te zijn van de regelgeving omtrent septische tanks in België en deze correct na te leven, kun je ervoor zorgen dat jouw septische tanks veilig, efficiënt en in overeenstemming met de milieuvoorschriften functioneren.

Let op de regels en voorschriften omtrent septische tanks en volg ze nauwgezet op om eventuele problemen te voorkomen. Een goed onderhouden en correct geïnstalleerde septische tank draagt bij aan een schoner milieu en een betere afvalwaterbehandeling in België.

Vidange fosse septique Nivelles: Septische tank legen in Nivelles

Is je septische tank in Nivelles vol en moet deze geleegd worden? Zoek niet verder! Wij begrijpen hoe belangrijk het is om je septische tank regelmatig te laten legen om problemen met je rioleringssysteem te voorkomen.

Bij vidange fosse septique Nivelles kunnen we je helpen bij het legen van je septische tank en het onderhoud van je riool. De professionele loodgieters van Debouchage Mertens zijn ervaren en uitgerust met de juiste apparatuur om deze klus efficiënt en grondig uit te voeren. Pour votre vidange fosse septique Nivelles, faites confiance à Debouchage Mertens, les experts en la matière.

Naast het legen van je septische tank kunnen deze loodgieters ook rioolontstoppingsdiensten aanbieden. Of je nu last hebt van een verstopte afvoer of een rioolverstopping, ze staan voor je klaar om het probleem snel en professioneel op te lossen.

Zo begrijpen ze dat een goed werkend rioleringssysteem essentieel is voor een comfortabele leefomgeving. Daarom streven ze naar uitstekende service en klanttevredenheid. Deze loodgieters zijn betrouwbaar, deskundig en staan altijd voor je klaar om je te helpen bij het legen van je septische tank en het ontstoppen van je riool.

FAQ

Wat is een septische tank?

Een septische tank is een ondergrondse tank die wordt gebruikt voor de behandeling van afvalwater. Het is een autonoom systeem dat afvalwater opvangt, afbreekt en zuivert, voordat het op een veilige manier in de bodem wordt geloosd.

Hoe werkt een septische tank?

Een septische tank werkt door middel van natuurlijke processen. Het afvalwater stroomt de tank binnen, waar het wordt gescheiden in drie lagen: vaste deeltjes verzamelen zich op de bodem als slib, olie en vet drijven naar de top als drijflaag, en het gezuiverde water bevindt zich in het midden. Bacteriën in de tank breken het slib af, terwijl de drijflaag wordt afgebroken door natuurlijke fermentatieprocessen.

Hoe vaak moet een septische tank worden geleegd?

Het legen van een septische tank hangt af van verschillende factoren, zoals het aantal mensen in het huishouden en het formaat van de tank. Over het algemeen wordt aanbevolen om de tank eens in de 3 tot 5 jaar te laten legen. Het is echter belangrijk om regelmatig te controleren en indien nodig eerder actie te ondernemen, om verstoppingen en schade te voorkomen.

Hoe installeer ik een septische tank?

Het installeren van een septische tank is een complex proces dat het beste kan worden uitgevoerd door een professionele loodgieter. Zij hebben de kennis en ervaring om de tank op de juiste manier te plaatsen, rekening houdend met de lokale regelgeving en de specifieke behoeften van jouw woning. Neem contact op met een erkende loodgieter om de installatie te plannen.

Wat zijn de voordelen van een septische tank?

Het hebben van een septische tank heeft verschillende voordelen. Ten eerste biedt het een autonoom, milieuvriendelijk en kostenbesparend systeem voor de behandeling van afvalwater. Daarnaast kan het helpen om de waterkwaliteit te verbeteren en negatieve impact op het milieu te verminderen. Bovendien hebben septische tanks een lagere operationele kost dan aansluiting op een stedelijke rioleringssysteem.

Wat zijn de regels en voorschriften omtrent septische tanks in België?

In België zijn er specifieke regels en voorschriften met betrekking tot septische tanks, met enkele verschillen tussen de regio’s. In Vlaanderen is het vaak verplicht om een vergunning aan te vragen voordat je een septische tank plaatst. In Wallonië moet je je septische tank laten registreren bij de gemeente. Neem contact op met de lokale autoriteiten voor specifieke regelgeving in jouw regio.

Wie kan een septische tank legen in Nivelles?

Voor het legen van een septische tank in Nivelles kun je het beste een professionele loodgieter inschakelen die gespecialiseerd is in rioolontstoppingen en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben de juiste apparatuur en expertise om de tank veilig en efficiënt te legen. Zoek naar een gerenommeerde loodgieter in jouw omgeving en vraag naar hun ervaring met septische tanks en hun diensten in Nivelles.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest