wat als je een egel overdag ziet

wat als je een egel overdag ziet

Inhoudsopgave artikel

Ben je ooit een egel overdag tegengekomen in je tuin of ergens anders? Het kan een verrassend zicht zijn, aangezien egels meestal nachtdieren zijn. Maar maak je geen zorgen, het is niet per se een teken dat er iets mis is met de egel.

In deze sectie zullen we ontdekken wat het betekent als je een egel overdag ziet, hoe je het beste kunt reageren en wat je kunt doen om de veiligheid van het dier te waarborgen. We zullen ook ingaan op het gedrag van egels en de verschillende soorten egels die voorkomen in België.

Wat betekent het als je een egel overdag ziet?

Het spotten van een egel overdag kan een bijzondere ervaring zijn. Normaal gesproken zijn egels nachtdieren en verschuilen ze zich overdag in hun schuilplaatsen. Maar wat betekent het eigenlijk als je een egel overdag ziet?

Een egel die overdag actief is, kan verschillende redenen hebben. Een veelvoorkomende reden is dat de egel jongen heeft en op zoek is naar voedsel om zijn kroost te voeden. Moeder-egels verlaten soms hun nest overdag om voedsel te zoeken, zelfs als dit betekent dat ze zich in het openbaar moeten vertonen.

Een andere reden kan zijn dat de egel verstoord is in zijn normale leefomgeving. Bijvoorbeeld door lawaai, bouwwerkzaamheden of andere externe factoren. Dit kan ervoor zorgen dat de egel overdag naar buiten komt in plaats van ’s nachts actief te zijn.

Daarnaast kan een egel overdag worden gespot als hij op zoek is naar voedsel. Als er ’s nachts niet voldoende voedsel beschikbaar is, kan de egel gedwongen zijn zijn jachtgebied uit te breiden naar de daguren.

Het is belangrijk om op te merken dat een egel die overdag wordt gezien niet per se in gevaar is. Het kan gewoon een normaal onderdeel zijn van zijn gedrag en leefpatroon.

“Egels kunnen soms hun normale routines doorbreken en overdag tevoorschijn komen. Het kan verschillende oorzaken hebben en betekent niet altijd dat er iets mis is.”

Als je een egel overdag spot, is het belangrijk om een veilige afstand te bewaren. Probeer de egel niet te storen of te benaderen, omdat dit stress en angst kan veroorzaken. Geniet gewoon van het bijzondere moment en observeer de egel vanuit een respectvolle afstand.

Interactie met een egel overdag

Als je een egel overdag tegenkomt, is het belangrijk om op een verantwoorde manier met het dier om te gaan. Hoewel egels voornamelijk nachtdieren zijn, kunnen ze overdag actief zijn om verschillende redenen. Hier zullen we bespreken hoe je het beste kunt omgaan met een egel en welke gedragingen je kunt verwachten om de veiligheid en het welzijn van de egel te waarborgen.

Wanneer je een egel overdag ziet, is het belangrijk om niet te dichtbij te komen en het dier niet te storen. Egels kunnen gestrest raken door menselijke aanwezigheid, vooral als ze zich in een onbekende omgeving bevinden. Het is het beste om de egel met rust te laten en van een afstand te observeren.

Egelgedrag kan variëren, afhankelijk van de situatie. Sommige egels kunnen proberen te ontsnappen door weg te rennen of zich op te rollen tot een stekelige bal. Anderen kunnen bevriezen en roerloos blijven zitten. Dit gedrag is een natuurlijke verdedigingsreactie van egels om zichzelf te beschermen tegen mogelijke bedreigingen.

“Egels hebben een zeer goed gehoor en reageren op geluiden en trillingen in hun omgeving. Ze kunnen snel schrikken en proberen te ontsnappen als ze zich bedreigd voelen.”

Het is belangrijk om te onthouden dat egels wilde dieren zijn en geen huisdieren. Daarom is het niet aan te raden om een egel aan te raken of te proberen hem te aaien. Het kan stress en verwondingen veroorzaken, zowel voor jou als voor de egel. Als je bezorgd bent over de gezondheid of veiligheid van een egel, neem dan contact op met een lokale egelopvang of dierenbeschermingsorganisatie voor advies en hulp.

Enkele richtlijnen voor interactie met een egel overdag:

 • Houd afstand en observeer ze van een veilige afstand.
 • Aai of probeer de egel niet op te pakken.
 • Laat de egel met rust en vermijd lawaai en drukte in de omgeving.
 • Als je vermoedt dat de egel gewond of ziek is, neem dan contact op met een egelopvang of dierenbeschermingsorganisatie.

Interactie met een egel overdag kan een bijzondere ervaring zijn, maar het is belangrijk om het welzijn van het dier voorop te stellen. Geniet van het observeren van de egel in zijn natuurlijke omgeving en draag bij aan het behoud van hun leefgebied.

Soorten egels in België

In België kun je verschillende soorten egels tegenkomen. Hier bespreken we de meest voorkomende egelsoorten en geven we informatie over hun leefgebied en gewoonten.

Gewone egel

Een van de meest voorkomende egelsoorten in België is de gewone egel, ook wel bekend als de Europese egel. Deze egel heeft een kenmerkende stekelige vacht en komt voor in verschillende habitats, zoals tuinen, parken en bossen.

Noordse egel

Een andere egelsoort die in België voorkomt, is de Noordse egel. Deze egel heeft een dichte vacht en komt voornamelijk voor in de noordelijke delen van het land. De Noordse egel is iets groter dan de gewone egel en heeft vaak een donkerdere vachtkleur.

Amur egel

De Amur egel is een andere egelsoort die soms in België wordt waargenomen. Deze egel heeft een langere vacht en komt oorspronkelijk uit Oost-Azië. Door hun liefde voor vochtige omgevingen worden Amur egels vaak gezien in moerassen en wetlands.

 • Gewone egel
 • Noordse egel
 • Amur egel

Met verschillende soorten egels in België is het belangrijk om hun natuurlijke habitat te respecteren en te beschermen. Door hun aanwezigheid te waarderen en ervoor te zorgen dat ze veilige leefomstandigheden hebben, kunnen we de egelpopulaties in stand houden.

egelsoorten in België

Wat te doen als je een egel overdag ziet?

Als je een egel overdag ziet, kan dit een teken zijn dat er iets mis is met het dier. Vooral als de egel zich in je tuin bevindt, is het belangrijk om de juiste stappen te nemen om hem te helpen en ervoor te zorgen dat het goed met hem gaat.

Een egel kan overdag tevoorschijn komen als hij ziek, gewond of verzwakt is. Het kan ook zijn dat er verstoring in zijn leefomgeving heeft plaatsgevonden. Het is van essentieel belang om het welzijn van de egel voorop te stellen en hem te helpen indien nodig.

Als je een egel overdag ziet, kun je de volgende stappen nemen:

 1. Observeer van een afstand: Ga niet te dicht bij de egel staan of hem storen. Blijf op een gepaste afstand en observeer zijn gedrag.
 2. Meld het aan een egelopvang: Als je je zorgen maakt over de egel, kun je contact opnemen met een egelopvangorganisatie. Zij hebben de expertise en middelen om de egel te helpen en te verzorgen.
 3. Bied schuilplaats en voedsel: Als de egel in je tuin is, kun je zorgen voor een schuilplaats, zoals een egelhuisje of een hoop bladeren. Zorg ook voor voedsel, zoals kattenbrokjes of speciaal egelvoer. Plaats het voedsel op een rustige plek, uit de buurt van drukke wegen.

Het is belangrijk om te onthouden dat egels wilde dieren zijn en dat het het beste is om ze met rust te laten, tenzij ze hulp nodig hebben. Door de juiste stappen te nemen, kun je bijdragen aan het welzijn en de veiligheid van de egel.

“Als je een egel overdag ziet, is het van belang om hem met zorg en respect te benaderen. Het welzijn van het dier staat voorop.”

In de volgende sectie zullen we meer in detail ingaan op de veiligheid van de egel wanneer hij overdag actief is en wat dit kan betekenen voor zijn gezondheid en welzijn.

Veiligheid van de egel

Wanneer je een egel overdag ziet, is het van groot belang om de veiligheid van het dier te waarborgen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een egel overdag actief is, en dit kan gevolgen hebben voor zijn gezondheid en veiligheid. We willen ervoor zorgen dat de egel in optimale omstandigheden kan gedijen.

Om te beginnen is het belangrijk om te begrijpen waarom een egel overdag actief kan zijn. Soms kan het zijn dat de egel verstoord is in zijn natuurlijke leefomgeving, bijvoorbeeld door lawaai, bouwwerkzaamheden of andere menselijke activiteiten. Ook kan het zijn dat de egel op zoek is naar voedsel, drinken of onderdak.

Als je een egel overdag ziet, is het verstandig om op een gepaste manier te handelen. Probeer de egel niet te verstoren en observeer op afstand. Het is belangrijk om niet te dichtbij te komen, omdat dit stress kan veroorzaken bij het dier. Respecteer de natuurlijke leefomgeving van de egel en geef hem de ruimte die hij nodig heeft.

Als je merkt dat een egel verwond of in nood is, is het belangrijk om hulp in te schakelen van experts op het gebied van egels. Zij hebben de kennis en ervaring om de egel de juiste zorg te bieden en ervoor te zorgen dat hij in veiligheid is. Neem contact op met lokale dierenopvangcentra, egelopvangcentra of dierenartsen die gespecialiseerd zijn in het verzorgen van egels.

Daarnaast kun je ook zelf een bijdrage leveren aan de veiligheid van egels. Zorg voor een egelvriendelijke tuin door het creëren van schuilplaatsen, zoals egelhuisjes, en het behouden van natuurlijke elementen zoals struiken en bladerhopen. Vermijd het gebruik van giftige chemicaliën in je tuin, zoals pesticiden of slakkenkorrels. Deze kunnen schadelijk zijn voor egels en andere dieren.

Dus, als je een egel overdag ziet, onthoud dan dat zijn veiligheid voorop staat. Handel verantwoordelijk en respecteer de natuurlijke leefomgeving van de egel. Help waar mogelijk om ervoor te zorgen dat egels veilig en beschermd zijn.

Het belang van het informeren van experts

Als je een egel overdag ziet en je maakt je zorgen over zijn welzijn, is het van groot belang om contact op te nemen met experts op het gebied van egels. Deze deskundigen hebben de kennis en ervaring om je te helpen bij het zorgen voor de egel en kunnen je waardevol advies geven. Ze begrijpen het gedrag en de behoeften van egels en kunnen beoordelen of de egel in gevaar is of speciale zorg nodig heeft.

Door experts in te schakelen, kun je ervoor zorgen dat de juiste maatregelen worden genomen om de egel te beschermen. Ze kunnen je informeren over hoe je het beste kunt omgaan met de egel, welke voeding geschikt is en hoe je een geschikte leefomgeving kunt creëren. Daarnaast kunnen ze je voorzien van informatie over geschikte organisaties en instanties die gespecialiseerd zijn in het verzorgen van egels in nood.

Het raadplegen van experts is vooral belangrijk als je merkt dat de egel gewond is, zich vreemd gedraagt of andere tekenen van ongemak vertoont. Deze professionals kunnen de egel onderzoeken en indien nodig medische hulp bieden. Ze weten ook hoe ze met egels moeten omgaan op een manier die hen niet verstoort of schaadt.

Onthoud dat egels beschermde inheemse dieren zijn en dat het illegaal is om ze te houden zonder de juiste vergunningen. Daarom is het cruciaal om deskundig advies in te winnen en de egel over te laten aan de zorg van professionals.

Experts kunnen je waardevol advies geven over hoe je het beste kunt zorgen voor een egel die je overdag ziet. Ze hebben de juiste kennis en middelen om ervoor te zorgen dat de egel veilig is en de juiste zorg krijgt.

egel zien overdag

Neem contact op met egelopvangcentra

Een van de beste manieren om deskundige hulp te krijgen voor een egel in nood is door contact op te nemen met egelopvangcentra. Dit zijn gespecialiseerde organisaties die zich inzetten voor het opvangen, verzorgen en rehabiliteren van egels. Ze hebben de nodige kennis en ervaring om de juiste zorg te bieden aan egels die gewond, verweesd of in gevaar zijn.

Het belang van vroegtijdige interventie

Het informeren van experts kan een groot verschil maken in het leven van een egel. Door vroegtijdig contact op te nemen, kunnen professionals snel handelen en ervoor zorgen dat de egel de juiste zorg en behandeling krijgt. Dit kan het herstelproces versnellen en de overlevingskansen van de egel vergroten.

Samenwerken voor het welzijn van de egel

Het informeren van experts stelt je niet alleen in staat om de egel te helpen, maar draagt ook bij aan de bescherming van egels in het algemeen. Door samen te werken met deskundigen kunnen we meer te weten komen over egels en hun leefgebied, en kunnen we maatregelen nemen om hun behoud te bevorderen.

 1. Neem contact op met egelopvangcentra voor deskundig advies en hulp.
 2. Informeer professionals als je merkt dat een egel gewond of in nood is.
 3. Volg het advies en de aanwijzingen van de experts op om het welzijn van de egel te waarborgen.

Hoe egels te beschermen

We willen graag dat egels veilig en beschermd zijn in onze omgeving. Hieronder vind je enkele tips en advies over hoe je je tuin kunt aanpassen om egels te beschermen en een geschikte leefomgeving voor hen te creëren.

Creëer een egelvriendelijke tuin

1. Zorg voor een ongestoord gebied: Laat delen van je tuin wild en rommelig, met bladerhopen, takken en struikgewas waar egels kunnen schuilen en nestelen.

2. Vermijd giftige planten en chemische bestrijdingsmiddelen: Kies voor natuurlijke en egelvriendelijke tuinproducten om te voorkomen dat egels worden blootgesteld aan schadelijke stoffen.

3. Houd water beschikbaar: Plaats een ondiepe schaal met water in je tuin, zodat egels kunnen drinken en zich kunnen verfrissen.

Maak doorgangen voor egels

1. Maak kleine gaten in hekken of afrasteringen, zodat egels vrij door je tuin kunnen bewegen.

2. Installeer een egelpoortje: Graaf een kleine tunnel onder je omheining, zodat egels van tuin naar tuin kunnen gaan op zoek naar voedsel en een partner.

Voedsel voor egels

1. Bied een gevarieerd dieet aan: Zet egelvriendelijk voedsel zoals kattenvoer, ongekookt vlees, fruit en speciaal egelvoer in je tuin.

2. Vermijd melk en brood: Geef egels geen melk of brood, omdat dit hun spijsvertering kan verstoren.

Veiligheid in je tuin

1. Vermijd het gebruik van netten: Gebruik geen netten in je tuin, omdat egels erin verstrikt kunnen raken en gewond kunnen raken.

2. Vermijd het gebruik van muizen- en rattenvergif: Deze vergiften kunnen ook schadelijk zijn voor egels als ze vergiftigde prooien eten.

“Door enkele eenvoudige aanpassingen in je tuin te maken, kun je een veilige en gastvrije omgeving creëren voor egels. Samen kunnen we ervoor zorgen dat deze schattige dieren beschermd worden en kunnen blijven gedijen in onze tuinen”

Egel in nood

Soms kan een egel overdag hulp nodig hebben. Het is belangrijk om snel te handelen en de egel de juiste zorg te bieden. Als je een egel in nood ziet, zijn er verschillende stappen die je kunt nemen om te helpen. Hier zijn enkele richtlijnen:

 • Veiligheid eerst: Ga voorzichtig te werk en zorg ervoor dat je jezelf en de egel niet in gevaar brengt. Gebruik handschoenen bij het hanteren van de egel om te voorkomen dat je wordt geprikt.
 • Controleer op verwondingen: Kijk of de egel gewond lijkt te zijn. Let op bloedingen, gezwollen lichaamsdelen of andere tekenen van letsel.
 • Bel een egelopvangcentrum: Neem contact op met een lokale egelopvang of dierenambulance. Zij kunnen je adviseren over de volgende stappen en indien nodig de egel opvangen en verzorgen.
 • Geef geen voedsel of water: Het is belangrijk om de egel geen voedsel of water te geven, tenzij dit wordt geadviseerd door een deskundige. Sommige voedingsmiddelen kunnen schadelijk zijn voor egels.

“Soms kan een egel overdag hulp nodig hebben. Het is belangrijk om snel te handelen en de egel de juiste zorg te bieden.”

Als je twijfelt over wat te doen, neem dan altijd contact op met een expert. Zij hebben de kennis en ervaring om de egel te evalueren en de juiste zorg te bieden.

Organisaties zoals Egels in Nood kunnen helpen bij het verzorgen en rehabiliteren van egels in nood. Neem contact met ze op voor advies en ondersteuning.

Belangrijke stappen:

Als je een egel overdag in nood ziet, volg dan deze belangrijke stappen om te helpen:

 1. Handel voorzichtig en zorg voor je eigen veiligheid.
 2. Controleer op verwondingen.
 3. Bel een egelopvangcentrum of dierenambulance.
 4. Geef geen voedsel of water zonder advies van een expert.
 5. Neem bij twijfel altijd contact op met een expert.

Door snel te handelen en de juiste zorg te bieden, kun je een egel in nood helpen en zijn overlevingskansen vergroten.

Egels observeren en genieten

Het observeren van egels kan een plezierige ervaring zijn. Ze zijn fascinerende wezens die vaak alleen ’s nachts actief zijn. Als je het geluk hebt om een egel overdag te zien, kun je een unieke kans hebben om meer te leren over hun gedrag en interactie met hun omgeving.

Wanneer je egels observeert, is het belangrijk om op een verantwoorde manier te handelen om verstoring te voorkomen. Hier zijn enkele tips om van het waarnemen van egels te genieten:

 1. Vermijd luidruchtig gedrag: Egels hebben een scherp gehoor en kunnen gemakkelijk worden afgeschrikt door harde geluiden. Houd daarom tijdens het observeren je stemgedrag en andere geluiden tot een minimum.
 2. Blijf op afstand: Om de egels niet te storen, is het belangrijk om op een respectabele afstand te blijven. Gebruik indien mogelijk binoculairs om een beter zicht op de egel te hebben zonder te dichtbij te komen.
 3. Observeer vanuit een verborgen positie: Probeer jezelf te verbergen achter een raam, muur of boom zodat de egel zich niet bewust is van jouw aanwezigheid. Dit stelt je in staat om hun natuurlijke gedrag beter waar te nemen.
 4. Neem de tijd: Egels zijn van nature erg schuw, dus wees geduldig en geef ze de tijd om te wennen aan je aanwezigheid. Ze kunnen wat tijd nodig hebben om te ontspannen voordat ze hun normale gedrag vertonen.
 5. Herkenbaar gedrag: Let op typisch egelgedrag, zoals het snuffelen naar voedsel, het rollen in bladeren of het graven van een nest. Door hun gedrag te observeren, kun je een beter inzicht krijgen in hun levensstijl en gewoonten.

Geniet van de serene momenten terwijl je egels observeert en waarder hun belangrijke rol in ons ecosysteem. Vergeet niet dat het behoud van hun natuurlijke omgeving en het respecteren van hun leefruimte essentieel is voor hun voortbestaan. Neem je ervaringen met egels in je dagboek op en deel ze met anderen om het bewustzijn over deze fascinerende wezens te vergroten.

“Egel zijn zulke bijzondere dieren. Het is geweldig om ze in hun eigen omgeving te observeren en te leren over hun gewoonten en gedrag.” Natuurliefhebber

Conclusie

Na het bespreken van het zien van een egel overdag en hoe je het beste met deze situatie kunt omgaan, kunnen we concluderen dat het van groot belang is om het welzijn en de veiligheid van de egel voorop te stellen.

Als je een egel overdag tegenkomt, is het belangrijk om op een verantwoorde manier met het dier om te gaan. Probeer niet direct contact te maken of het dier te storen. Observatie op afstand is vaak voldoende om te bepalen of de egel hulp nodig heeft.

Als je je zorgen maakt over de egel, is het verstandig om contact op te nemen met experts op het gebied van egels. Zij kunnen je adviseren en indien nodig hulp bieden. Daarnaast is het belangrijk om je tuin aan te passen om egels te beschermen en een geschikte leefomgeving te bieden.

Door voorzichtig en zorgvuldig om te gaan met egels overdag, kunnen we ervoor zorgen dat deze bijzondere dieren veilig en wel kunnen blijven genieten van onze omgeving.

FAQ

Wat betekent het als je een egel overdag ziet?

Het zien van een egel overdag kan verschillende betekenissen hebben. Normaal gesproken zijn egels nachtdieren en laten ze zich tijdens de dag niet vaak zien. Als je een egel overdag ziet, kan dit erop wijzen dat er iets mis is met het dier, zoals ziekte of verwonding. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn en de egel niet te verstoren. Neem contact op met een egelopvangcentrum of een dierenexpert voor advies.

Hoe moet ik omgaan met een egel overdag?

Als je een egel overdag tegenkomt, is het belangrijk om op een verantwoorde manier met het dier om te gaan. Probeer de egel niet te storen en houd afstand. Als de egel gewond lijkt of hulp nodig heeft, neem dan contact op met een egelopvangcentrum of een dierenexpert. Zij hebben de juiste kennis en middelen om de egel te helpen.

Welke soorten egels komen voor in België?

In België komen verschillende soorten egels voor, zoals de West-Europese egel (Erinaceus europaeus) en de Witbuikegel (Erinaceus roumanicus). De West-Europese egel is de meest voorkomende soort en heeft stekels op zijn rug en zijden. De Witbuikegel is iets kleiner en heeft een witte vacht op zijn buik. Beide egelsoorten zijn beschermd in België.

Wat moet ik doen als ik een egel overdag zie?

Als je een egel overdag ziet, vooral als het dier zich in je tuin bevindt, zijn er een paar stappen die je kunt nemen om de egel te helpen. Zorg ervoor dat de egel toegang heeft tot voedsel, water en schuilplaatsen zoals struiken, houtstapels of egelhuizen. Vermijd het gebruik van pesticiden in je tuin, omdat deze schadelijk kunnen zijn voor egels. Als de egel verwond lijkt of hulp nodig heeft, neem dan contact op met een egelopvangcentrum of een dierenexpert.

Hoe kan ik de veiligheid van een egel waarborgen?

Als je een egel overdag ziet, is het belangrijk om de veiligheid van het dier te waarborgen. Houd afstand en vermijd het verstoren van de egel. Zorg ervoor dat je tuin egelvriendelijk is door voedsel, water en schuilplaatsen aan te bieden. Vermijd het gebruik van giftige stoffen zoals pesticiden en controleer op mogelijke gevaren zoals vijvers zonder ontsnappingsroutes. Als je je zorgen maakt over de egel, neem dan contact op met een egelopvangcentrum of een dierenexpert.

Waarom is het belangrijk om experts te informeren als ik een egel overdag zie?

Als je een egel overdag ziet en je maakt je zorgen over zijn welzijn, is het belangrijk om contact op te nemen met experts op het gebied van egels. Deze experts hebben de kennis en ervaring om te beoordelen of de egel hulp nodig heeft. Zij kunnen ook advies geven over hoe je de egel tijdelijk kunt helpen voordat hij naar een egelopvangcentrum wordt gebracht. Het informeren van experts is de beste manier om ervoor te zorgen dat de egel de juiste zorg en behandeling krijgt.

Hoe kan ik mijn tuin beschermen om egels aan te trekken?

Om egels aan te trekken en te beschermen in je tuin, zijn er een paar stappen die je kunt nemen. Zorg ervoor dat je tuin voldoende voedselbronnen biedt, zoals egelvriendelijk voedsel en onbespoten insecten. Bied ook voldoende schuilplaatsen aan, zoals heggen, composthopen of egelhuizen. Vermijd het gebruik van pesticiden en zorg ervoor dat er geen obstakels zijn zoals vijvers zonder ontsnappingsroutes. Een egelvriendelijke tuin kan zorgen voor een geschikte leefomgeving voor deze schattige dieren.

Wat moet ik doen als ik een egel in nood zie?

Als je een egel in nood ziet, zoals een gewonde of zieke egel, neem dan contact op met een egelopvangcentrum of een dierenexpert. Zij hebben de juiste kennis en middelen om de egel te helpen. Probeer de egel niet zelf te behandelen of te verzorgen, omdat dit zijn gezondheid verder kan schaden. Het is belangrijk om snel actie te ondernemen om de egel de beste kans op herstel te geven.

Hoe kan ik egels observeren zonder ze te verstoren?

Het observeren van egels kan een plezierige ervaring zijn, maar het is belangrijk om ze niet te verstoren. Houd afstand en vermijd onnodig lawaai en licht. Gebruik indien nodig een verrekijker om de egels van een afstand te bekijken. Probeer hun gedrag en interacties met de omgeving te observeren zonder ze te verstoren. Respecteer hun natuurlijke leefomgeving en geniet van het kijken naar deze prachtige dieren.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest